مجموعه آثار ۱۴ / تاریخ و شناخت

مجموعه آثار ۱۴ / تاریخ و شناخت ادیان ـ جلد اول Amazing Ebook, مجموعه آثار ۱۴ / تاریخ و شناخت ادیان ـ جلد اول by Ali Shariati This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book مجموعه آثار ۱۴ / تاریخ و شناخت ادیان ـ جلد اول, essay by Ali Shariati Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you


About the Author: Ali Shariati

انجمن دکتر شریعتی ــــــــــ10 thoughts on “مجموعه آثار ۱۴ / تاریخ و شناخت ادیان ـ جلد اول

  1. مصطفی یاوری آیین مصطفی یاوری آیین says:

    با این تصور ابتدایی که این بنده‌ی خدا از ادیان دیگه داشته، حق داشته شیعه‌ی علی باقی بمونه!


  2. Sadjad Abedi Sadjad Abedi says:

    مطالعه آثار شریعتی از چند جهت دشوار است و فائق آمدن بر این دشواری ها تنها با فراموش کردن نام نویسنده ممکن است. علاقه یا عدم علاقه به شریعتی می تواند فوق العاده بر


  3. کانون آرمان شریعتی کانون آرمان شریعتی says:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *