یک جای امن Epub Ð یک جای Kindle -

یک جای امن مجموعه ای از هفت داستان کوتاه که هر کدوم حال و هوای خاص خودش رو داره.کتابی که هیچ وقت یاد آدم نمیمونه که خونده یا نه ولی هروقت یک صفحه اش رو باز کنه تمام قصه با همه ریزه کاری هاش به یاد آدم میاد و حس همون خوندن اولین دفعه رو داره. Popular Book, یک جای امن by مرجان شیرمحمدی This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book یک جای امن, essay by مرجان شیرمحمدی Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you عنوان: «یک جای امن: هفت داستان کوتاه»؛ اثر: «مرجان شیرمحمدی»؛ مشخصات نشر: تهران، نشر مرکز، 1383، در 94 ص، فروست: نشر مرکز، شماره نشر 719؛ داستانهای کوتاه فارسی قرن 14داستانها: خواستگاری؛ مهمان؛ توکا؛ کاروانسرا؛ زیرزمین؛ کافه؛ یک جای امنمجموعه داستان‌های: «بعد از آن شب»، «یك جای امن» و «این یك فصل دیگر است» از آثار بانو مرجان شیرمحمدی هستند


About the Author: مرجان شیرمحمدی

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the یک جای امن book, this is one of the most wanted مرجان شیرمحمدی author readers around the world.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *